Boka mig

Föreläsningarna och kurserna bygger på att sammankoppla teori och praktik. Att gå från varför till hur med inspirerande och konkreta aktiviteter. Föreläsningen eller kursen ska inte stanna vid en presentation, den ska leda till ett görande redan dagen efter.


Tillsammans utgår vi från ert behov och utvecklingsområde för att skapa ett upplägg som ska nå lärarna och eleverna.

ELEVERS SKRIVANDE

Hur designar vi skrivuppgifter som väcker lust, kreativitet och motivation i förskoleklass och de tidigare årskurserna? Skrivuppgifter som inte ställer krav på vår bakgrund, erfarenhet och sociala status? Utifrån gemensamma upplevelser ökar vi elevernas möjlighet att bekanta sig med skrivandets stora möjligheter och med metoder så som genrepedagogik, ASL, cirkelmodell och ett andraspråksperspektiv skapar vi förutsättningar för ett skrivande som gör skillnad.


Önskar Ni veta mer om skrivuppgifters design och skrivmetoder så boka gärna föreläsning eller workshop. Jag har möjlighet att skräddarsy ett upplägg som passar just er verksamhet. Det finns mycket inspiration och praktiska tips att dela – tillsammans kan vi stå för det öppna klassrummet där vi lär av varandra.

TALA, LYSSNA, SAMTALA

I det centrala innehåller är det tydligt att vi ska arbeta med det muntliga berättande och muntliga presentationer – men hur gör vi? Hur gör vi för att de muntliga aktiviteterna blir en naturlig del av undervisningen? Utifrån begreppen tala, lyssna och samtala tittar på hur vi tillsammans på ett lustfyllt och kreativt sätt kan stötta våra elever att bli trygga i att tala, hitta strukturer för att samtala men också att bli aktiva

lyssnare


Önskar Ni veta mer tala, lyssna och samtala i praktiken så boka gärna föreläsning eller workshop. Jag har möjlighet att skräddarsy ett upplägg som passar just er verksamhet. Det finns mycket inspiration och praktiska tips att dela – tillsammans kan vi skapa trygga elever som talar, lyssnar, samtalar och lär.