Om Kim Sjöberg

OM MIG

Öppetklassrum startade 2016 som en sida för att dela material och tankar kring skola. Det kollegiala lärandet och samarbetet växte i den digitala världen. Att få dela erfarenheter, tankar och material i hela landet har bidragit till gemensam utveckling.


Jag heter Kim Sjöberg och är legitimerad lärare för F-6 samt fritidspedagogexamen. Min erfarenhet som lärare sträcker sig från förskoleklass till årskurs 7, arbete i fritidshem samt särskola och hemundervisning. Jag har även arbete av att arbeta som förstelärare, biträdande rektor och rektor. Utöver min dagliga undervisning arbetar jag som läromedelsförfattare och är idag författare till tre läromedel för skola samt ett för fritidshemmet.


Jag brinner för att skapa en positiv inlärningsmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas och känna lärandet meningsfullt. Mitt engagemang finns i undervisning, skolutveckling och utvecklingsarbete som har ett tydligt elevfokus.


Min roll som föreläsare och utbildare har som syfte att visa hur vi kan koppla teori till praktik., att inspirera från varför till hur. Föreläsningar och utbildningar sker på mässor som SETT, Mittlär men även på uppdrag av kommuner och enskilda skolor.


Följ oss gärna på Facebook och Instagram @oppetklassrum


Vid behov av kontakt når ni mig enklast via mail, kim@oppetklassrum.se


Engagemang föder engagemang!


Kim