ASL

ASL

I våras fick jag möjligheten att gå en kom-igång-kurs i ASL (Att skriva sig till läsning). Att skriva sig till läsning är en metod för skriv- och läsinlärning. Digitala verktyg skapar större förutsättning för alla elever då de får möjlighet att fokusera på ett uttryck snarare än den motoriska förmågan att forma bokstäver. Jag ser en stor fördel med metoden då den går att individanpassa till de olika nivåerna i klassen. De elever som är i början av sin inlärning kan skriva bokstavsräckor, spökskrift eller ordlistor medan de som kommit längre kan skriva meningar och därmed berättelser med ett djupare innehåll.

Eftersom min tanke inte är att det finns en perfekt metod för skriv och läsinlärning så väljer jag att använda flera metoder beroende på vad gruppen behöver. Vi går inte igenom en bokstav i veckan utan i vårt arbete med ASL tar vi ett helhetsgrepp om bokstäverna och de får olika uppgifter att utföra när de skrivit sina texter. Det kan vara att leta upp ord, mellanrum, siffror, versaler, gemener, bokstäverna som finns i deras namn men det kan också vara en specifik bokstav.

Stationerna som finns har som syfte att träna elevernas finmotorik för att öka förutsättningarna att forma bokstäver.

Det kändes både nervöst och klurigt att starta ASL när jag tog emot min etta i höstas men nu är vi på gång!
ASL är ett uppskattat inslag hos eleverna och här på bloggen kommer ni kunna ta del av vårt arbete – hur vi startade och hur det går.

IMG_2115

Author

Kim Sjöberg