MISS(vi tar nya)TAG

MISS(vi tar nya)TAG

Man lär av sina misstag sägs det..
Vem har inte hört det förut?
Men vad innebär det egentligen? 

Det känns lättare sagt än gjort. Även som vuxen balanserar jag för att undvika misstag, jag gör noga överväganden innan jag testar – just för att undvika att göra misstag. Det finns flera psykologiska studier som visar att rädslan för misslyckande är ett av de största hindren för personlig framgång.

Jag erkänner villigt att jag är rädd för att göra misstag, att jag inte tar alla chanser jag borde…

Hur ska jag då få eleverna att våga göra misstag?
Om jag själv gör allt för att undvika dem?

Jag hoppas att vi tillsammans kan skapa ett klimat redan i tidig ålder där misstag inte ses som något misslyckande utan istället som MISS(och ta nya)TAG för att lära oss något nytt.

Där misstag sker – där sker lärande. I klassen jag arbetar med idag var starten tuff, de skrattade lätt åt varandras misstag och resultatet av detta var en grupp där få var muntligt aktiva under lektionerna, en del elever kom direkt efter genomgång för att försäkra sig om att det skulle bli rätt. De vågade inte ta egna initiativ. Inlärningen blev begränsad och motivationen uteblev.

Kamratrespons och måluppfyllelse kändes långt bort – i det klimatet var kunskapsinhämtningen begränsad.Vi har fått arbeta aktivt med att skaffa ett klimat där misslyckande är accepterat och ses som en del av lärandet. Jag funderade länge på hur jag skulle introducera detta för eleverna, hur skulle jag få dem att inte bara förstå utan också få känslan av att misslyckande verkligen är accepterat och en del av lärandet? Jag ville ge dem ett konkret exempel på misstag som lett till framgång. Jag tittade på post-it lapparna som används så flitigt i dagens skola…

Morgonens lektion startade med att det satt post-it lappar över hela tavlan och hela dörren… Där fångades elevernas intresse – varför är tavlan och dörren fylld av post-it?

Jag började berättelsen…..

Efter berättelsen hade vi intressanta diskussioner följt av att vi arbetade och arbetar med mycket öppna frågor och arbetsuppgifter som är tolkningsbara för att tillsammans våga utmanas i att det kan ske misstag men att det är en del av lärandet och av  MISS(tar vi nya)TAG!

 

Author

Kim Sjöberg