Minibladet.se & ASL

Minibladet.se & ASL

I klassrummet använder vi oss av minibladet.se i kombination med ASL. Minibladet blir ett redskap för att ge eleverna kunskap om nyhetsläsning, samarbete och skrivande. Jag väljer att använda minibladet.se eftersom det blir ett inkluderande arbetssätt. Elever med språksvårigheter, som inte knäckt läskoden eller har svenska som andraspråk kan delta.

Som pedagog behöver jag inte oroa mig över att eleverna stöter på olämpligt material eftersom sidan är för barn.
Eleverna har visat stort intresse för datorerna när vi använder ASL. Nu börjar de bli nyfikna på nya användningsområden. Det blir mycket lust och glädje när eleverna får upptäcka på egen hand.

Eleverna arbetar i par, de får klicka runt på sidans nyheter för att sedan gemensamt välja ut en. Detta innebär att de läser flera olika nyheter, samtalar och argumenterar varför de ska välja just den. De elever som ännu inte läser använder uppläsningsfunktionen som finns på sidan. Texterna finns även på två olika nivåer, lätt och mellan. Detta innebär att samtliga elever kan dela oavsett nivå.

När eleverna valt nyhet får de berätta varför de valt just den. De får rita tre bilder från nyheten, i kronologisk ordning. Därefter skriver de meningar på datorn och klistrar under. Eleverna ska även komma fram till en passande rubrik.

Här hittar du nyheterna på minibladet
Ladda ner rutor

Läs mer:
Klassens arbete med minibladet klassblogg
Vårt arbete beskrivs i ett reportage av  Pedagog Malmö
Jag publicerar tips till lärare och föräldrar varannan lördag på minibladets sida föräldrar och skola

 

blogger-image--1490179956 blogger-image--740622532

Author

Kim Sjöberg