Läsmaterial 1

Läsmaterial 1

I klassen har vi ett material som består av enklare texter med tillhörande uppgifter. Det händer något när vi kan dela samma läsupplevelse. Jag har laminerat framsida och baksida, sedan satt en spiralrygg. Tanken är att kunna öppna häftet igen och fylla på med del två (återkommer med den senare).

 

o1  o3 03

Eleverna läser texten enskilt. De kan stryka under ord de inte förstår eller undrar över. De elever som inte kommit så långt i sin läsning kan ringa in ord som de kan läsa eller känner igen. Därefter läser eleverna två och två, på så sätt blir de stöttning för varandra. I nästa skede läser vi texten högt i klassen, de elever som vill får högläsa. Uppgifterna gör eleverna enskilt och de som behöver större utmaning skriver en fortsättning av texten och klistrar in på baksidan av texten.

Ett förslag att arbeta vidare med gemensamma texter är att skriva en gemensam klasstext och låta några elever formulera uppgifterna. Sätt in i boken och låt eleverna arbeta med texten och uppgiften.

Ladda ner materialet här:
Min läsförståelse 1

 

 

Author

Kim Sjöberg