ASL och kamratrespons

ASL och kamratrespons

Den där balansen mellan det lekfulla och lustfyllda i kombination med synliggjort lärande – en tankenöt. Det blir extra tydligt när man arbetar i en årskurs ett att det lekfulla och lustfyllda måste dominera mer än någonsin – samtidigt kände jag att gruppen behövde utmanas i sina diskussioner kring skrivandet. Klassen jag möter idag visar mycket nyfikenhet och söker utmaningar så efter en del övervägande valde jag att introducera kamratrespons i form av checklistor.

Vi har det stora nöjet att ha brevvänner på Röda skolan i Svedala. Elevernas skrivande blir oerhört motiverande och meningsfullt då de vet att det finns en riktig mottagare. Att de dessutom får svar på sin text av andra elever som de ännu inte mött är spännande. När vi får brev blir det jubel och spänningen går nästan att ta på… eleverna är så förväntansfulla och de diskuterar brevens innehåll. De får se hur andra barn skriver och kan lära genom en naturlig och verklig situation.

IMG_1324
Eleverna läser breven högt för varandra.
De diskuterar innehållet och vad de
ska svara 
mottagaren
.

Tillsammans har vi gått igenom strukturen för ett brev. Eleverna har först fått skriva fritt och välja de delar i strukturen som de minns eller själv vill använda. Jag som pedagog tillrättavisar inte utan lyssnar istället på hur de diskuterar form och innehåll.

Andra gången som de skrev sina brev  fanns en station som vi kallar ”checklista”. De elever som önskade fick en checklista med några av de punkter som ett brev kan innehålla. De skrev med lika stor glädje denna gång, när de var klara fick de (istället för att fråga mig) fråga kamratparet om de kunde ge respons. Genom checklistan fick de stöd att titta igenom varandras texter. Det var underbara samtal att få observera. Eleverna förklarade hur de tänkt, de tog emot tips och diskuterade form och innehåll. Som pedagog tog jag en passiv roll. Jag fanns i klassrummet men eleverna hade inget fokus på mig utan på sitt gemensamma lärande.

IMG_1325
Eleverna tittar på samtliga brev som de fått,
nyfikna och spännande samtal

Ibland upplever jag en svårighet att få eleverna att samtala längre stunder och på en djupare nivå än vad de är vana vid. ”Ni har skrivit bra” – det ger ingen konkret utveckling av texten. Nu kom de istället igång, de kunde titta på små delar i texten och de förklarade hur de tänkt. De hade checklistan som utgångspunkt för diskussion.

ASL + checklistor – ja, det fungerade bra hos oss. Eleverna kunde omedelbart se skillnad på sina brev före och efter checklistans tillkomst. Dock kommer vi inte använda checklistor mer än vid just brevskrivandet. Längre fram kommer jag att använda dem i andra sammanhang men det fria skrivandet måste få ta störst plats just nu.

Här hittar ni ett exempel på Checklista brev
En annan checklista för skrivande: Checklista

Author

Kim Sjöberg