Uppåtpuffar

Uppåtpuffar

”Jag kan hjälpa dig att sätta upp stolen”
”Vad snabba dina fötter är”
”Jag kan visa dig hur man kan göra”

Vi har gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö. Jag har erfarenhet av att arbeta med det som vi kallar uppåtpuffar. Vi tränar och påminner varandra om att ge alla uppåtpuffar. Det handlar om att ge varandra beröm, stärka varandra, göra goda handlingar och lyfta det positiva som vi upplever i vardagen. Det är ett ord som förknippas med hur vi talar till varandra men också vilka handlingar vi utför. Det går inte att förutsätta att samtliga elever vet hur man talar positivt med varandra eller vet hur de kan göra små handlingar för att få andra att känna uppmuntran. Därför samtalar vi om det, utbyter tips, lyfter specifika handlingar och tränar på att ge varandra uppåtpuffar. Genom att förknippa tummen med uppåtpuffar påminns eleverna om att säga något upplyftande till de som finns runt omkring eller hjälpa/stötta vid situationer där det behövs. Tillsammans diskuterar vi mycket att man kan ge uppåtpuffar även till de man inte känner eller kanske inte leker med så ofta.

Min dotter är fem år idag men redan som treåring kom hon hem och berättade om hur viktigt det är att ge kompisarna uppåtpuffar. De arbetar aktivt på hennes förskola med att även de yngre barnens medvetenhet kring hur man talar till varandra. Ordet uppåtpuff innebär så mycket och genom diskussioner och daglig påminnelse om uppåtpuffar så har vi ett gemensamt samlingsord för hur vi positivt kan förändra vår arbetsmiljö.

När vi påbörjade uppåtpuffar blev det lätt att eleverna valde ge beröm för materiella ting som kläder eller liknande. Då samtalade vi om hur man kan lyfta och berömma det som inte alltid syns. Det är fint att se hur elever som ger andra uppåtpuffar i sin tur får beröm av kamrater för att de använder sig av uppåtpuffar.

I klassrummet har vi ett kontrakt där vi skrivit under att vi i klassen använder uppåtpuffar och tränar på detta dagligen. Det är spännande att se hur eleverna anstränger sig och hittar tillfällen att lyfta varandra – både i ord och handling. Nu räcker det att visa sin tumme för att påminna eleverna om det vi lovat varandra.

Här är en film som klass 3c på Rörsjöskolan gjorde våren 2015


Author

Kim Sjöberg