Yrken åk1

Yrken åk1

I årskurs ett arbetar vi just nu med arbetsområdet yrken. Stort intresse och det blir många spännande diskussioner. Med en majoritet av elever med svenska som andraspråk behöver jag arbeta mycket med begrepp, strategier och samtal. För att begreppen ska bli begripliga och elevnära, så behöver eleverna få möta dem ofta och i  konkreta situationer. Eleverna får möjlighet att gå på yrkesspaning i sitt närområde. Vi har använt oss av yrkescharader och brutit ner yrken i arbetsuppgifter, arbetsredskap och arbetsplats.

Jag försöker att koppla arbetsområdet till TheBig5 och det är spännande att se vad som sker när jag lämnar över uppgifter till eleverna som medvetet fokuserar på analys och kommunikation. De tränar på att lyssna och delge egna åsikter, dessutom blir det ett aktivt arbete med begreppen.

so3 so2 so1

Eleverna får skriva topplista över sina favorityrken. Topplistor är en klar favorit i min årskurs ett. De tränar att skriva kort men också att sortera i ordning.  Andra uppgifter är att skriva en text om sitt drömyrke och fundera över vilka yrken som ett äpple möter från äppleträdet till Coop-butiken som finns i närheten av skolan.

so5 so6

Klassikern ”sagan om det röda äpplet” blir perfekt att högläsa i detta arbetsområde. Eleverna får möta yrken och det blir intressanta diskussioner.

rödaapplet

Som ett stöd i arbetsområdet har eleverna en bok med mål, uppgiftsbeskrivningar men också texter för högläsning där de ska illustrera en bild som passar texten. Vi arbetar med ASL vilket innebär att eleverna skriver sina texter på datorn och sedan sätter vi in dem i boken. Jag har valt att använda spiralbindning för att det är enkelt att öppna böckerna när eleverna ska fylla på med sina alster.

so4

Här hittar ni arbetshäftet: Yrken_häfte
(Bilderna är köpa på shutterstock.com)

I häftet finns en övning som heter ”Mina-dina-ord” som jag använder inom flera arbetsområden och ämnen. Ett uppskattat inslag. Låt eleverna börja med att skriva ner tre yrken under ”mina ord” därefter får de gå runt i klassrummet och möta sina kamrater. Vilka yrken har du? Kanske har kamraten yrken som inte du själv har och då skriver du av kompisens ord under ”dina ord”. På så sätt hjälper eleverna varandra att fylla pappret med yrken och de får läsa orden flera gånger. Det är uppskattat med uppgifter där eleverna inte alltid behöver sitta vid en bänk.

page-0 (2)

Besök min facebookgrupp; oppetklassrum.se
för att få fler uppdateringar av arbetsområdet facebook

Author

Kim Sjöberg