Återberättande text

Återberättande text

Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Vi har börjat med återberättande texter och eleverna uttrycker en glädje av att se hur de har utvecklat sina texter bara på några veckor.

Cirkelmodellen
Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen används för att visa och stötta eleverna i olika texttyper. Ibland kan vi kanske lämna det enskilda skrivandet för tidigt till eleverna – utan att ge dem rejält med stöttning, vägledning och struktur om hur en viss text ser ut. Jag ser en stor vinst med att förbereda eleverna innan de släpps fria att skriva.

Cirkelmodellen består av fyra faser. Jag nämner dem kort här men hänvisar till ”Stärk språket, stärk lärandet” av Paulin Gibbons – en bok väl värd att läsa för att stötta elevers skrivande, främst våra elever med svenska som andraspråk.

Cirkelmodellen

Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet
Fokus ligger främst på textens innehåll. Det kan vara att samla information om något – samtala, läsa och anteckna.

Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren.
Vad är texttypens syfte? Vilken struktur?

Fas 3 – Skriva gemensam text
Läraren skriver text tillsammans med eleverna så eleverna är delaktiga och kan se hur texten byggs upp.

Fas 4 – Skriva individuell text
Nu har eleverna fått kunskap om hur och kan därför börja träna på att omsätta på egen hand.

 

Förslag på lektionsupplägg
Här ger jag konkreta tips och material på hur du med hjälp av cirkelmodellen kan förmedla kunskap om hur eleverna kan skriva återberättande texter. Låt faserna ta tid, ju mer vi förbereder eleverna – desto bättre förutsättningar får de.

1:1 Kunskap om ämnesområdet
Vad är en återberättande text?
Vad är tidsord? Vilka kan vi? Varför ska vi använda dem?
Såhär kan man dela upp en återberättande text
– rubrik (hur kan man se att det är en rubrik? Storlek, innehåll)
– miljö
– händelse/r
– slutkommentar

IMG_3857

Kort med rubrik, miljö, händelse, slutkommentar finns här: återberättade delar

 

1:2 Expertord (skriv i klassrummet)
Vilka ord behöver vi förstå för att kunna skriva återberättande text?
Exempelvis;
återberätta
tidsord
rubrik
miljö
händelse
slutkommentar

IMG_4202

2. Titta på exempel

Det finns två texter om djurparken. Den första är en uppräkning av händelser och rubriken är inte särskilt synlig. Den andra texten har samma innehåll som den första men består av fler tidsord och en tydlig rubrik. Titta på texterna med eleverna. Vilken är bäst och varför? Stryk under alla tidsord. Klipp sönder andra texten (jag kopierade dem till A3) och lägg intill de olika delarna;
– rubrik
– miljö
– händelse/r
– slutkommentar

djurpark1-page-0page-0

IMG_3718 IMG_3710

På så sätt testar eleverna att dela in redan befintlig text i de delar som deras senare texter ska innehålla.

Här finns två texter om djurparken som eleverna kan jämföra: djurpark2 djurpark1
Korten med textens delar finns här: återberättade delar

 

2:1 Tidsord och övning
Eleverna behöver möta tidsord ofta för att bekanta sig med dem. Därför hade vi övningen ”mina-dina-ord” som eleverna uppskattade. Låt eleverna börja med att skriva ner tre tidsord under ”mina ord” därefter får de gå runt i klassrummet och möta sina kamrater. Vilka ord har du? Kanske har kamraten tidsord som inte du själv har och då skriver du av kompisens ord under ”dina ord”. På så sätt hjälper eleverna varandra att fylla pappret med tidsord och de får läsa orden flera gånger. Det är uppskattat med uppgifter där eleverna inte alltid behöver sitta vid en bänk.

IMG_3858

IMG_3851 page-0 (2)

Här är tidsorden på ett litet kort som eleverna använt som stöd: tidsord_liten

Här är uppgiften ”dina, mina ord”: minadinaord

 

2:3 Ännu en övning
Eleverna behövde mycket tid att träna sig i hur återberättande texter kan se ut. De fick ännu en text att träna på. De fick läsa, hitta tidsord, klippa sänder och dela upp.

IMG_3883 IMG_3888

Här är texten att öva på: Alicia bakar

 

3. Skriv en gemensam text
Utgå från en gemensam upplevelse.
Skriv stödord på tavlan i en tankekarta.
Skriv siffror på stödorden – kronologisk ordning – vad gjorde vi först?
Skriv en gemensam text på projektorn om något ni gjort – ta hjälp av tankekartan.
Leta tidsord och se om ni fått med alla delar:
– rubrik
– miljö
– händelse/r
– slutkommentar

Vi hade bakat i klassen. Eleverna fick bilder på de olika momenten i receptet och numrerade dessa. Detta blev sedan ett stöd för skrivandet. Efter att vi skrivit texten fick de stryka under de olika delarna med olika färger.

IMG_3909

IMG_3915

IMG_3918 IMG_3920

 

Skriv egna texter
Eleverna skriver i par utifrån en gemensam upplevelse.
Gör en gemensam tankekarta innan som stöd.
Låt kamratparet ge respons – finns tidsord? Finns alla delar med?

IMG_4234 IMG_4233

Uppgift till enskild text: checklista När du skrivit din text
Kamratrespons: checklista

 

Mål och utvärdering
På tavlan finns delmålen för återberättande text och i slutet får eleverna utvärdera delmålen.
Bedömningsuppgift: låt eleverna skriva en egen text
Målen:  Återberättande text mål
Utvärdering: Återberättande text mål enskild

checklista-page-0 (2)

Lycka till! Lämna gärna en kommentar och besök vår facebookgrupp: oppetklassrum.se facebook

Author

Kim Sjöberg