Samhället omkring oss

Samhället omkring oss

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
(Lgr11, kursplan samhällskunskap)

I årskurs två tittar vi närmre på samhället omkring oss. Vi använder oss av ett häfte med kortare texter, uppgifter och diskussionsfrågor. Undervisningen behöver vara varierad så vi använder oss även av litteratur, nyheter så som lilla aktuellt men mycket fokus på diskussioner utifrån elevernas nyfikenhet.

Vi har pratat om källkritik. Intressant att låta eleverna ta del av två texter som berör samma ämne för att sedan diskutera varför de skildrar olika perspektiv. Vem är författaren och för vem är texterna skrivna? Vilket syfte har texterna? Det har blivit många spännande men också känslosamma diskussioner. Du hittar två olika texter om elefantridning med tillhörande diskussionsfrågor.

img_7037 img_7038

Ni kan hitta häftet här: so-oppetklassrum
Här finns mallen för uppgiften (sidan 10) ”mötas på mitten”: mitten

img_7105

 

Varmt välkomna till min facebookgrupp oppetklassrum.se facebook

Author

Kim Sjöberg