Skrivligheter föreläsning/workshop

Skrivligheter föreläsning/workshop

Något som ligger mig varmt om hjärtat, som engagerar mig på ett djupare plan – elevers skrivande och gemenskap. Jag har funderat mycket på hur vi kan skapa en utvecklande skrivundervisning för de lägre årskurserna.

ASL – en metod som engagerar och skapar möjligheter.  När jag startade mitt arbete med ASL så började jag klura på vilka skrivuppgifter jag skulle ge eleverna för att de skulle utvecklas och motiveras. Att ge förutsättningar för lyckade skrivuppgifter känns kanske inte alltid så enkelt.

1194984988201007531keyb1-svg-hi office-159561_960_720

Skrivuppgifternas förutsättningar påverkar elevernas kunskapsinhämtande och möjlighet att lyckas. Ingen blir bättre än förutsättningarna som ges och därför ligger det på oss pedagoger att skapa skrivuppgifter som ger eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt. Jag blir mer och mer övertygad om att läraryrket är ett designyrke. Vi designar undervisning som ska öka måluppfyllelse. Därför måste vi titta närmre på undervisningens design utifrån funktion, innehåll och utformning. En skrivuppgift bör vara genomtänkt med tydlig målsättning.

Jag började med gemensamma skrivupplevelser – en riktig skrivlighet! Skrivandet bygger på händelser som vi tillsammans delar. Upplevelsen leder till samtal och samtalet blir en bro till skrivandet. Jag bygger upp en händelse, exempelvis ett monster som kommer på besök eller små nyckelpigor som invaderar klassrummet. Utifrån händelsen så fantiserar, leker och samtalar vi för att sedan övergå till skrivandet. Kontextrikedom är viktigt, inte bara för andraspråkselever. Det behöver finnas en kontext, alltså ett sammanhang för att underlätta när eleven ska ta till sig av nya kunskaper.

I min föreläsning får du mer kunskap om gemensamma skrivupplevelser, kort om olika metoder för att utveckla elevers skrivande (ASL, genrepedagogik och cirkelmodell). Jag ger praktiska tips på gemensamma skrivupplevelser och det finns också möjlighet att boka mig för skräddarsydda föreläsningar eller workshop för att utveckla elevers skrivande.

Vänliga hälsningar
Kim Sjöberg

Föreläsningar 2017
SETT 3/5
Helsingborg 9/5
Göteborg10/5
Växjö 16/5
Malmö 22/5

Öppna föreläsningar. Boka nu och få ”boka-tidigt-pris”

Boka här: https://www.studentlitteratur.se/#person/323862/Kim+Sj%C3%B6berg

Boka själv
Gör din förfrågan här: https://www.studentlitteratur.se/#courseinquiry/323862/0/0

 

Author

Kim Sjöberg