Vänskapssamtal

Vänskapssamtal

”Jag får inte vara med och leka, jag blev arg och sa något elakt, jag vet att jag inte får men…”

Skolans värdegrund och uppdrag är välbekant men hur kan vi hitta arbetssätt som blir systematiska och ger resultat.
Det krävs mer än att konflikthantering i uppkommen situation, vi behöver arbeta mer främjande och förebyggande. Som lärare testade jag olika metoder och tror att vi som pedagoger behöver samla på oss verktyg och metoder för att kunna plocka fram vid olika tillfälle.

Som skolledare ser jag incidentrapporter och anmälningar där elever hamnat i situationer som påverkar dem på ett eller annat sätt. Jag har funderat på vad vi kan göra för att arbeta mer främjande och förebyggande. Jag ser också hur olika elever upplever samma situation på olika sätt.

En tanke är att ha samtal med situationer som är igenkännbara från elevernas skoldag. Jag har samlat situationer på kort, kort som blir underlag för samtal. Genom att lyfta situationerna får eleverna beskriva känslor, hitta lösningar och delge varandra. Det du upplever som ett problem kanske inte är ett problem för någon annan. Hur kan vi ändå förstå varandra? Våra reaktioner och känslor kan vara olika men vi behöver ändå hitta en lösning som känns bra för alla inblandade.

img_2680

 

Hur kan du använda korten?
Det finns många olika sätt att använda korten. Här följer några exempel.

 • Dra ett kort och diskutera i större eller mindre grupp.
 • Låt eleverna sitta två och två med ett kort för att delge varandra hur de tänker och känner. Kanske para ihop elever som inte brukar tillbringa så mycket tid tillsammans för att synliggöra hur de vi inte känner så väl tänker.
 • Använd gärna modeller som exempelvis EPA (ensam-par-alla) där eleverna först får tänka enskilt före de delger. Hitta elevaktiva samtalsmodeller för att fler elever ska komma till tals.
 • Använd exempelvis padlet (https://sv.padlet.com/) där skriver eleverna sina tankar och de samlas på en skärm så alla kan läsa.
 • Eleverna kan i grupp rita och skriva en berättelse som utgår från kortet. På så sätt skapas en bok med alternativa första sidan på hur man kan göra i liknande situationer.
  images
 • Låt eleverna i grupper dramatisera utifrån kortet och spela upp för resten av gruppen.
 • Låt de elever som vill och har varit med om liknande händelse som kortet, dela med sig av sin upplevelse.
 • Hur stort känns detta kortets innehåll för dig, på en skala 1-5?
  Observera att detta inte är för att förminska någons känsla utan för att faktiskt synliggöra att vi kan uppleva och påverkas olika av en och samma situation. Att även om just den händelsen inte hade påverkat mig så kanske den hade påverkat dig och det är bra för mig att veta att vi är olika. Att konsekvenserna av vårt handlande kan tas emot olika beroende på mottagaren.
 • Delge vårdnadshavare på exempelvis föräldramöte. Låt dem diskutera hur de tror eller själv tänker att man kan göra och delge elevernas tankar. På så sätt möts vårdnadshavare av situationer som kan uppkomma och hur elevgruppen tänker kring dem.

img_2664

Använd gärna korten, det är alltid roligt att ta del av hur ni väljer att använda materialet. Dela gärna med er på sociala medier hur ni använder materialet för att inspirera andra. Tagga gärna @oppetklassrum.se på Instagram eller dela i vår Facebookgrupp oppetklassrum.se

Materialet: samtalskort

#oppetklassrum #klokaugglan

facebook-instagram-logo

Lycka till!
/Kim

Author

Kim Sjöberg