Här är jag

Här är jag

Vem är min nya lärare? Hur ska allt bli? Vad är mina förväntningar på nästa läsår? Vad vill jag själv berätta för min nya lärare? Hur vill jag presentera mig?

Just nu har vi många elever runt om i landet som har många funderingar, kanske inför ett årskursbyte som innefattar nya lärare men också lärare som ska komma nya.

Här är ett material där eleverna får en möjlighet att presentera sig själv för sin eller sina nya lärare. Eleverna bestämmer själv vilken information de vill delge.
Här får mottagande lärare möjlighet att lära känna sina nya elever. Kanske något för att starta ett samtal eller uppmärksamma eleverna. ”Jag läste att du spelar fotboll… vilket lag?”.


Du hittar även ett litet ”autografhäfte” där samtliga elever i klassen skriver en hälsning till varandra. Du behöver skriva ut så varje häfte har lika många sidor som antal elever i klassen. Eleverna skriver sitt namn, en hälsning och avslutar med sin namnteckning. Här kan det vara bra att samtala med eleverna om vad man kan skriva. Detta för att undvika att samtliga skriver ”du är snäll”. Vad betyder snäll? Hur man vi specificera? Vad är en personlig hälsning? Skriv ett minne ni har tillsammans, om din kamrat hjälpt dig med något, en egenskap du uppskattar hos kamraten eller en pepp inför sommarlovet.

Här hittar du material:
- Autografhäfte
- Här är jag

 

 

Du hittar oss även på sociala medier
@oppetklassrum 

 

 

Author

Kim Sjöberg