Livet förr och nu

Livet förr och nu

Hur var det att leva förr? Vad vet vi och vad vill vi veta?

Jag minns så väl när jag gick på lågstadiet och vi, samtliga klasser hade en hel dag med temat "livet förr". Vi fick testa hur det var att gå i skolan förr. Lekar, undervisning, sång och mat. Det var verkligen en lärorik och intressant dag som jag minns väl än idag. Därför vill jag dela mina bästa tips med er.

Här är ett material om livet förr och nu med utgångspunkt i Lgr11. Det är ett material som omfattar texter om livet förr, verkliga fotografier och illustrerade bilder. Du finner verkliga personer som berättar sina minnen av hur det var förr.

 

MÅL
Att leva tillsammans 
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola.
Minnen berättade av människor som lever nu.

Att leva i närområdet 
Hemortens historia. Vad närområdets platser,
byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och
mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Att undersöka verkligheten
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.          

Läsa och skriva
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Tala, lyssna och samtala
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer              

Berättande texter och sakprosatexter några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer

 

I materialet finns följande kategorier:
* Livet förr
* Skolan
* Aktiviteter förr
* Kläder förr
* 1930-1950-talet
* Berättade minnen
* Min tidslinje
* Hemortens historia
* Elsa Beskow
* Astrid Lindgren
* Barnbokskaraktär
* Temadag

UPPLÄGG
Det finns faktatexter till olika område och efter dessa får eleverna möjlighet att titta på begrepp, jämföra förr och nu samt skriva en egen text om arbetsområdet. Det finns mallar för detta. Dessa texter som eleverna sedan skriver kan med fördel sparas för att skapa deras egen bok om livet förr och nu. I materialet ingår också förslag på uppgifter kopplade till Lgr11 som ni kan se ovan.
Du kan välja att följa planeringen men också att välja valda delar som passar er.

Du hittar materialet i vår webbshop:
Livet förr och nu 


Kan även tipsa er om denna fina flipbook från Emmas @kunskap_gladje_trygghet
Flipbook

 

Du hittar oss på sociala medier
@oppetklassrum.se

 

Author

Kim Sjöberg