Följ med när Larven Lo utvecklas!

Följ med när Larven Lo utvecklas!

Utveckling är spännande! 
Precis som fjärilens utveckling har vi möjlighet att på nära håll följa elevernas unika utveckling. Larven Lo är ettt material som bygger på en gemensam upplevelse för förskoleklass samt årskurs F-3. Tillsammans med Lo utvecklas gruppen tillsammans. Genom att diskuteraa och öva på att hitta strategier som gynnar klassens arbetsmiljö. Larven Lo flyttar in hos klassen, det behövs samarbete för att bygga en boplats men också kunskap om fjärilens livscykel och att själv skriva olika texttyper. Vi får även möta kompisen Pixi, en nyckelpiga som gärna umgås med Lo. Ibland blir dte dock lite missöfrstånd och konflikter som kamraterna behöver hjälp att lösa. Uppdrag som har fokus på tala, lyssna och samtala finns med för att på ett lustfyllt sätt stärka eleverna att lyssna, berätta, dela smatalsutrymme och hitta strukturer. 

I lektionsplaneringarna ges exempel på hur de olika aktiviteterna och uppgifterna kan anpassas till elevgruppens nivå. Från de elever som ännu inte läser och skriver till de elever som kommit en bit i sin läs- och skrivutveckling. Tala, lyssna och samtala finns med i lektionerna för att stärka våra elever i att dela samtalsutrymme, lyssna aktivit och fortsätta utveckla smatal med hjälp av frågor eller kommentarer. 

Välkommen till ett lärande tillsammans med Larven Lo!

Du hittar materialet här: https://oppetklassrum.se/produkt/alla/17 

Här är några glimtar från innehållet 

Allt startar med gröna blad i klassrummet, vem har varit på besök? Eleverna blir detektiver och funderar, varför blad? De skriver ner sina gissningar och sparar i sin bok. 

Det dyker upp fler ledtrådar, eleverna läser och fortsätter att klura tillsammans. Det är ett gemensamt arbete där eleverna får dela hur de tänker och motivera varför de gissar som de gör. 

Lo har en kompis, Pixi nyckelpiga. Kamraterna trivs tillsammans men ibland sker missförstånd eller konflikter som behöver lösas. Eleverna får utifrån situationskort hjälpa Lo pch Pixi. 

Arbeta med berättande texter, beskrivande texter och återberättande texter. I materialet finns lektioner utifrån cirkelmodellen. Läs faktatexter om fjärilen och nyckelpigan. Skriv egna texter och illustrera. För de elever som inte ännu läser och skriver finns förslag på upplägg och tillhörande mallar.

 

 

Ett samtal kan ge otroligt mycket. Ettsamtal kan lära oss något, ge oss nya perspektiv. I Lgr22, kursplanen i svenska årskurs 1-3 kan vi läsa att eleverna ska kunna berätta om vardagliga händelser samt utrycka känslor,kunskaper och insikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer. I materialet finns fokus på just tala, lyssna och samtala. Genom exempelvis presentationer av rastaktiviteter och walk and talks.

Du hittar materialet här: https://oppetklassrum.se/produkt/alla/17 

 

Besök oss gärna på Instagram och Facebook
                       oppetklassrum.se

 

 

 

Du hittar materialet här: https://oppetklassrum.se/produkt/alla/17 

Author

Kim Sjöberg